1
Mar

Enligt wikipedia, är fraktcontainers en återanvändningsbar transport och lagringsenhet som möjliggör enklare frakter.
Frakterna av företagsprodukter och råmaterial möjliggörs mellan länder och städer. Det finns idag miljontals enheter av förrådscontainer och fraktcontainers som transporteras mer eller mindre långt.

Category : Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.