Välja container – hjälp

Dina behov och verksamhet är det som styr vilken container som passar dig bäst

Det finns många faktorer som kan vara viktiga att tänka på innan man väljer typ av container. Kommer ni behöva kylning av innehållet? Nedanför finns en del regler som kan hjälpa dig välja ut den modell som passar just dina behov!


Renovera om huset? Container för att magasinera möbler etc.

Om du planerar att bygga om fritidsstugan, lägenheten eller villan. Att magasinera dina möbler i en container under byggets gång kan vara en mycket bra ide! Hur stor behöver du - se hur mycket du får plats med i våra containertyper!

Förvara fuktkänslig utrustning? Container med avfuktare.

Viss utrustning är fuktkänslig och behöver lagras i en miljö som har låg luftfuktighet. Vi har containers med avfuktare.

Temperaturkänslig utrustning? Isolerad Container.

Det finns utrustning som inte mår bra av att förvaras i exempelvis ett kallt garage där temperaturen kan gå ner under noll grader. Vi har isolerade containers..

Förvara dina dyrbara verktyg under byggtiden i containrar med säkra lås.

Ett av tillvalen när du hyr contaier hos är ett rejält lås! Det har du användning för när du vill förvara dina dyrbara verktyg extra säkert!