Sweloxx Låsanordning

Säkrare med Sweloxx lås:

 • Säkerhetsklassat som säkerhetsklass 4 - dvs. det är betydande svårigheter att göra inbrott i containern.
 • För extra säkerhet.
 • Endast åtkomlig underifrån - låset är inte exponerat.
 • Konstruktionen gör det extremt svårt att komma åt låsbygeln.
 • Rekommenderas därför av alla de större försäkringsbolagen.
 • Montering:

 • Sweloxx passar till alla våra containers med dubbla dörrar (ej Moverbox).
 • Kräver inga ingrepp för att monteras och monteringen går fort.
 • Home

  - - - - - - -