8
Aug

Det kan ibland vara svårt att bilda sig en uppfattning kring hur stort förråd som verkligen behövs för att förvara alla de saker du har i din ägo. Vi kommer inom kort att på vår sida implementera en förrådsberäknare för att du enklare ska kunna se hur många kvadratmeter förråd som verkligen krävs. Du kommer då att genom att fylla i antalet kartonger, möbler, cyklar etc kommer vi kunna estimera vilken storlek på förrådet som vore lämplig. Självklart får du även enkelt presenterat vilka alternativ som finns samt vad kostnaden för dessa alternativ skulle kunna vara.

Detta kommer dock bara vara en grov uppskattning. För att få en mer exakt uppfattning ber vi er ändå att kontakta den för er närmaste anläggningen. Där kan vi diskutera mer i detalj och du kan då få besöka anläggningen för att få en känsla över storleken på förråd samt se hur förvaring går till.

Category : förråd

Sorry, the comment form is closed at this time.