Villkor – bestämmelser

Nedan finner du dokument för allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för att hyra container och magasinering. Våra allmänna villkor omfattar bl.a. ansvarsförhållanden vid uthyrning, att kunden har ansvar för containern när den står på kunds mark och att Containern tillhör Alabanza vid uthyrning.