22
Mar

Om man håller en jämn temperatur i en ett förråd så möjliggör man en stabilare hantering av det gods man magasinerar. Man kan med hjälp av t.ex. cellplast isolera containers så att magasinering sker på ett tryggt och bra sätt.

Om man har bra isolering ökar mängden artiklar som lämpar sig för magasinering. Samtidigt ska det nämnas att det mesta går faktiskt att magasinera utan att ha en isolerad container. Magasinering av de flesta möblerna, kläder mm klarar låga temperaturer.

Category : alabanza blogg

Sorry, the comment form is closed at this time.